Home arrow Pronájem a prodejní modely
English Slovensky

EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o.

Týniště nad Orlicí

tel.: +420 495 535 707

 

IBC kontejner, sud, kanystr

 
Pronájem, Buy and Return
Pronájem - obaly bez vstupní investice
Pokud se do IBC kontejneru plní drahá látka, není cena kontejneru podstatná a zákazník ji může zaplatit v ceně zboží. U levnějšího obsahu je ale cena podstatnou položkou a ten, kdo IBC kontejnery plní, obtížně prosazuje model prodeje i s obalem a často využívá nějaký systém oběhu obalů, ať již se zálohovaný nebo bez záloh. Problém je ovšem použití takového systému u sezónního nebo krátkodobého obchodu.

Jednou z možností řešení je pronájem kontejnerů. Základem smluvních podmínek je minimální doba pronájmu, cena, podmínky pro vracení kontejnerů a úhrada následného vyčištění. Smlouvy jsou individuální pro každého zákazníka.

 

 
Buy and Return ECS

Kromě obvyklého prodeje IBC kontejnerů nebo nabídky servisních a logistických služeb nabízí ECS další prodejní modely.

Svoboda v jistotě a jistota ve svobodě, to je prodejní model Buy & Return ECS. Zákazník se stává vlastníkem obalu, po zaplacení není žádným způsobem vázán na prodávajícího, ale zároveň má jistotu, že použitý obal může vrátit za stanovenou cenu zpět do ECS.

Typickými klienty pro využití takového modelu, zejména pro relativně nákladné obaly, jako jsou IBC kontejnery, jsou firmy se sezónním charakterem podnikání, například zemědělci nebo stavební firmy. Potřebují uložit nebo distribuovat kapalné produkty jen po část roku a po zbytek by investice zůstala nevyužita.

Celý článek...