Home arrow Pronájem a prodejní modely arrow Buy and Return ECS
English Slovensky

EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o.

Týniště nad Orlicí

tel.: +420 495 535 707

 

IBC kontejner, sud, kanystr

 
Buy and Return ECS

Kromě obvyklého prodeje IBC kontejnerů nebo nabídky servisních a logistických služeb nabízí ECS další prodejní modely.

Svoboda v jistotě a jistota ve svobodě, to je prodejní model Buy & Return ECS. Zákazník se stává vlastníkem obalu, po zaplacení není žádným způsobem vázán na prodávajícího, ale zároveň má jistotu, že použitý obal může vrátit za stanovenou cenu zpět do ECS.

Typickými klienty pro využití takového modelu, zejména pro relativně nákladné obaly, jako jsou IBC kontejnery, jsou firmy se sezónním charakterem podnikání, například zemědělci nebo stavební firmy. Potřebují uložit nebo distribuovat kapalné produkty jen po část roku a po zbytek by investice zůstala nevyužita.

Sezónnost má jak praktické, tak ekonomické dopady. Z praktických je nejdůležitější nutnost přípravy IBC kontejnerů po sezónní odstávce. Během odstávky často dojde k usazení zbytku ukládaných látek uvnitř kontejneru a běžným proplachem je není možné odstranit. Nehledě na to, že často nelze proplach kvůli ekologickým předpisům použít kvůli znečištění odpadových vod. Nezanedbatelné je i nebezpečí rychlého stárnutí kontejneru při nevhodném uložení, zejména zničení podkladové europalety nebo zrezivění konstrukce.

Model Buy & Return řeší většinu problémů sezónní odstávky nebo obecně krátkodobější potřeby využití obalů závazkem ECS ke zpětnému odkupu. Jedná se o jednostranný závazek ECS, nejde o dvojstrannou smlouvu a obchod proto probíhá prakticky stejně, jako běžný prodej. V prodejní dokumentaci je ovšem přesně formulován závazek ECS za jakých finančních a technických podmínek a po jakou dobu nabídka zpětného odkoupení platí.

Podstatnou výhodou je i svoboda zákazníka volně naložit s obaly v případě, že se rozhodne nabídky odkupu nevyužít. Zákazník může například neočekávaně disponovat potřebnými skladovacími prostory, může se prodloužit sezóna apod. Pak nemusí rušit žádnou smlouvu, jeho obaly jednoduše zůstanou v jeho majetku bez jakýchkoli závazků. Na druhou stranu je samozřejmé, že závazek na zpětné odkoupení má časově omezenou platnost a že nelze počítat s vrácením kontejneru za závazkovou cenu po uplynutí této doby. Vzhledem k množství různých látek, které ze v IBC kontejnerech přepravovat a vzhledem k různé obtížnosti čištění jsou smlouvy pro B and R individuální pro každého zákazníka.