Home
English Slovensky

EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o.

Týniště nad Orlicí

tel.: +420 495 535 707

 

IBC kontejner, sud, kanystr

 
Periodické inspekce na kompozitních IBC

Dle Dohody ADR musí být na každém kompozitním IBC kontejneru používaném k přepravě nebezpečných kapalin provedena inspekce a zkouška těsnosti v intervalech ne více než 2,5 roku.

 

 

Vzhledem k tomu, že zajištění periodických inspekcí na kompozitních IBC kontejnerech pro nebezpečné látky souvisí s činností ECS a v průmyslu s nebezpečnými kapalinami máme mnoho významných partnerů a zákazníků, rozhodli jsme se poskytovat tuto službu ve spolupráci s akreditovanou společností, která splňuje veškeré zákonné požadavky a svoji činnost provádí správně dle platné legislativy.

Proto neváhejte oslovit naše obchodní zástupce pro vypracování individuální nabídky na provedení této služby.